NYÁK tervezés

Meglévő kapcsolási rajz alapján, nyomtatott áramköri panel tervezését vállalom.

Feltételek

A NYÁK tervezés feltételekhez kötött. Alapvető feltétel egy olyan áramköri dokumentáció, mely tartalmazza az elvi kapcsolási rajzot, valamit az alkatrészekre vonatkozó paramétereket és egy rövid leírást arról, hogy az áramkör hogyan működik, egyes vezetékeken milyen nagyságú feszültség lesz mérhető, mekkora áram folyik át rajta, illetve milyen szintű és frekvenciatartományba eső jeleket közvetít az adott vezető szakasz. Ezen információkra már a kapcsolási rajzból is lehet következtetni, így megadásuk nem mindig kötelező, megszokottól eltérő kialakítás esetén viszont javasolt ezeket az adatokat is közölni, hogy a panel tervezése során a felhasználásnak megfelelően legyenek kialakítva a vezető sávok. Az alkatrészek a tervezés során pozíciószámmal lesznek ellátva, amennyiben az elvi kapcsolási rajz ezt nem tartalmazza.

A tervezéshez további adatok is meghatározhatóak:

  • Rétegek száma.
  • Rögzítési pontok helyzete és mérete.
  • Csatlakozók, kapcsolódási pontok elhelyezkedése, típusa.
  • A panel méretei, illetve alakja.
  • Az alkatrészek elhelyezése geometriai méreteik alapján.
  • Hűtőbordához igazítás.
  • Fix alkatrész pozíciók.
  • Modulra bontás.

A kapcsolási rajz formátuma bármilyen képfájl, vagy az elterjedtebb formtumú dokumentumfájlok bármelyike lehet.

Abban az esetben, ha adott a felhasználható rétegek száma, igyekszem a tervezés során ahhoz igazodni. A rétegszám megadásánál mindig mérlegelni kell azt, hogy az áramkör mennyire bonyolult és milyen alkatrészeket tartalmaz. Tervezés előtt mindig az áramkör bonyolultságát figyelembe véve kerül megválasztásra a rétegek száma. Egyszerűbb áramkörök esetében általában mindig egyoldalas tervet készítek. Nagyobb, illetve bonyolultabb, logikai hálózatot, több IC-t tartalmazó áramkörök, kétoldalas panelra készülnek.

Az alkatrészek értékeit nem feltétlen fontos megadni, viszont ekkor közölni kell a tokozásuk típusát. Amennyiben a tokozás fajtája nem ismert, úgy az alkatrészek értékeit kell kötelezően megadni. Ebben az esetben a tokozás típusa a tervezés során kerül kiválasztásra. Ekkor a NYÁK terv készülhet csak furat szerelt, csak felület szerelt, ill. furat szerelt és felület szerelt alkatrészek felhasználásával vegyesen is. Irányadóként megadható az, hogy felület szerelt, vagy furat szerelt alkatrészeket tartalmazzon az áramkör.

Lehetőség van rögzítési pontok megadására is. Fontos! Amennyiben nincs megadott rögzítőpont, úgy szerelésre alkalmas furat nem kerül kialakításra a NYÁK lapon!

Ha a kapcsolási rajz csatlakozókat jelöl, mindenképp meg kell adni a beépítendő csatlakozók típusait és elhelyezkedésüket. A csatlakozási pontok ennek megfelelően lesznek kialakítva. Amennyiben ezek az adatok hiányoznak, a csatlakozási pontok forrszemként a vezető sávokon lesznek kialakítva véletlenszerű elrendezésben a panelon. Ha csatlakozók beépítése nem szükséges, megadható a forrszemek pozíciója és elrendezése is.

Meghatározható a NYÁK lap mérete és alakja is. Amennyiben nincs meghatározott méret, vagy forma megadva, úgy a NYÁK lemez alapértelmezett négyszöglet alakú lesz, a tervezési szempontból megfelelő mérettel.

Lehetőség van az alkatrészek geometriai méreteinek figyelembevételével fix alkatrész pozíciókat, illetve irányadó elhelyezési paramétereket megadni.

Bizonyos alkatrészek hűtést igényelhetnek működés során, így külön kérhető, hogy adott típusú alkatrészek a panel szélére kerüljenek, illetve tervezéskor a panelon legyen hely hűtőborda számára. Áramköri lapra tervezett borda esetén szükséges a borda típusa, vagy geometriai adatai. A hűtőborda szükségességéről mindig a megrendelő dönt.

Bizonyos alkatrészek pozíciói (kapcsolók, nyomógombok, érzékelők, visszajelzők, stb.), ill. elhelyezésük előre megadható.

Összetettebb kapcsolási rajz esetén, illetve a legjobb szerelhetőség szempontjából az áramköri terv részekre tagolható, és a részegységek külön, modulos rendszerben több NYÁK lapon is létrehozhatóak. Alapesetben minden ami a kapcsolási rajzon rajta van, egy darab panelra kerül.

Nagyfrekvenciás, rádiótechnikai nyomtatott áramkörök tervezését nem vállalom, mivel ezek speciális kialakítást igényelnek.

Tervezési szempontok

Elsődleges szempont egy minőségi áramkör felépítése költséghatékony módon, a legjobb paraméterekre törekedve, esztétikailag rendezett kivitelben.

A tervezés során figyelembe veszem a melegedő alkatrészeket, így ezek úgy kerülnek elhelyezésre, hogy a többi alkatrész ne legyen kitéve ezáltal káros hőhatásnak. A vezetősávok szélessége a rajta áthaladó becsült áramerősségnek megfelelően kerül megválasztásra, bizonyos esetekben forrasztóón általi befuttatásra, megvastagításra.

Tervezés költségei

A tervezési költségek meghatározása, az alkatrészlábak, a furatok mennyisége, valamint a rétegek száma alapján történik. Minden esetben az áramkörre szabott, egyedi árajánlatot adok.

Egyoldalas terv esetén 60Ft/alkatrészláb, ill. furat, kétoldalas terv esetében 76Ft/ alkatrészláb, ill. furat a tervezési költség. Felszámításra az alkatrészlábak kerülnek, valamint az olyan furatok, melyek nem alkatrészlábak. Furattal rendelkező alkatrészláb egy egységnek számít.